-înregistrează şi avizează, pana la data de 1 iunie a fiecarui an, fisele de înscriere in agricultura ecologica a operatorilor care produc, proceseaza, depoziteaza, comercializeaza sau importa produse ecologice, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala din domeniu;

-transmit, în format electronic, la MADR, respectiv la Compartimentul de agricultură ecologică, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform cu Anexa 8 din Ordinul ministrului nr. 219/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-elaborează, până la sfârşitul fiecărui an, Lista operatorilor din agricultura ecologică înregistraţi în fiecare judeţ, conform unui model elaborat de MADR;

-întocmesc baza de date statistice privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional;

-initiază şi organizează, în colaborare cu Camerele Agricole Judeţene şi alte organizaţii de profil, acţiuni în vederea promovării agriculturii ecologice, prin organizarea de simpozioane, mese rotunde, expoziţii de produse ecologice;

-iniţiază acţiuni în vederea promovării vânzărilor de produse ecologice pe piaţa internă şi externă, prin facilitarea de întâlniri între producători, procesatori, importatori, exportatori şi principalele supermarket-uri şi încurajarea formării grupurilor de producători la nivel local;

-acordă consultanţă producătorilor care doresc să practice agricultura ecologică;

-participă la programele de pregătire şi la alte manifestări organizate de MADR în domeniul agriculturii ecologice