-autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această destinaţie a producţiei;

-participă la acţiunea de verificare în teren a documentelor privind îndeplinirea condiţiilor pentru funcţionarea depozitelor, a condiţiilor tehnice şi financiare în vederea eliberării licenţei de depozit;

-organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia;

-coordonează activitatea de eliberare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie;

-avizează contractele încheiate între producătorul agricol şi procesator/cumparator, pentru a certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare;

-verifică unităţile de procesare pentru respectarea condiţiilor de autorizare în vederea eliberării autorizaţiilor procesatorilor de fibre de in şi cânepă

harta judetul timis
harta judetul timis