Directia pentru Agricultura Judeteana Timis este organul de specialitate judetean prin care ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura aplicarea in sectorul public si privat a strategiilor macroeconomice ale Guvernului, a programelor de dezvoltare calitativa si cantitativa a agriculturii si alimentatiei, utilizarea instrumentelor necesare infaptuirii comenzilor de stat si stimularii activitatii agentilor economici din acest domeniu.

Totodata raspunde de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice economiei de piata in vederea stimularii productiei agricole, in concordanta cu cerintele de aprovizionare ale populatiei si de export, de implementarea programelor de dezvoltare rurala.


Directia pentru Agricultura Judeteana Timis are in structura sa compartimente subordonate direct directorului executiv.

Ca si structuri subordonate directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala functioneaza

  • Unitatea Fitosanitara Timis – unitate fara personalitate juridica,
  • OSPA – Oficiul de Studiii Pedologice si Agrochimice – unitate cu personalitate juridica, unitate ce isi desfasoara activitatea din venituri extrabugetare.