ORDIN GHID ECO

GHID ECO

LEGE nr. 325 din 20 octombrie 2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

ORDIN nr. 390 din 17 iunie 2009 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar

ORDIN nr. 420 din 26 iunie 2008 privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor

HOTĂRÂRE nr. 1530 din 12 decembrie 2007pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor

ORDIN nr. 591 din 24 august 2006 privind organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, în vederea executarii controalelor de conformitate pentru fructe si legume proaspete

LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 a POMICULTURII*) - Republicare

LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 privind producerea si valorificarea legumelor*) - Republicare

LEGE nr. 60 din 22 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

HOTARÂRE nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003