Nu se mai emit decizii pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan.